LITERAL 2020 16 de desembre de 2020 – Publicat dins: Fires – Tags:

Fins aquest diumenge, 20, podeu comprar llibres nostres a la web de LITERAL 2020.

https://literalbcn.com/editorials/tintamotora/

Moltes gràcies a tothom

« MATRICIDI a LITERAL TV
Reseña en 17 Musas »