BEL·LICRÀCIA. Psicopatia del patriarcat 3 de maig de 2024 – Publicat dins: Presentacions

2 de maig de 2024. ROSA-ELVIRA PRESMANES presenta el seu nou assaig BEL·LICRÀCIA : PSICOPATIA DEL PATRIARCAT, a la Biblioteca Pública Arús de Barcelona.

« Top rated 5 Greatest Nations To get a Loyal Better half!
An Inside Look At The ‘mail-order Bride’ Organization In America Additionally What You Depend on »